Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Niezabudowana działka nr 5026/20 w Łaziskach Górnych
Data publikacji 30.11.2015
Lokalizacja:
43-173 Łaziska Górne ul. Łąkowa Woj. śląskie 50°8'8'' N 18°51'51'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa niezabudowana
Powierzchnia:
1 160,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
niektywne Zobacz ogłoszenie
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Termin złożenia oferty:
21.11.2019
Osoba kontaktowa
Lidia Nawrat
572 886 687
Dostępność
pon.- pt. godz. 7:00 - 15:00
Opis nieruchomości
Przedmiot sprzedaży:
1.
Prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Łaziskach Górnych (woj. śląskie) przy ul. Łąkowej obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 5026/20 o powierzchni 1.160,00 m2 (obręb 27 Łaziska Średnie, karta mapy 1), stanowiącą część nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta oznaczona numerem KA1M/00056516/1.
2.
Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów przemysłowych Elektrowni Łaziska, w odległości około 3,0 km od centrum miasta oraz około 1,6 km od wjazdu na drogę krajową DK-81.
3.
Działka jest nieogrodzona, posiada kształt regularny, prostokątny, teren zróżnicowany topograficznie, przez działkę przechodzi kilka skarp. Część terenu jest nieznacznie wzniesiona w stosunku do gruntów położonych na północ i południe od działki. Porośnięta jest trawą, znaczna część krzakami i drzewami.  Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi ul. Łąkowa, niezabudowane działki budowlane, zabudowa jednorodzinna oraz tereny przemysłowe Elektrowni Łaziska (teren działki znajduje się powyżej). Dalsze sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i teren hałdy.
4. Ze względu na bliską odległość działki od źródła hałasu jakim są chłodnie kominowe Elektrowni Łaziska (około 300 m) w umowie sprzedaży umieszczony będzie zapis,  że nabywca nie będzie wnosić roszczeń wobec TAURON Wytwarzanie SA jako strony odpowiedzialnej za przekroczenie hałasu.
5.
Podstawowe media: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz linia energetyczna przebiegają w ulicy Łąkowej.
6.
Zgodnie z z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych numer VI/63/19 z dnia 26 marca 2019r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2019 roku, pozycja 2481) działka położona jest na terenach objętych strefą urbanistyczną D13U – tereny zabudowy usługowej o przeznaczeniu dopuszczalnym: mieszkania w obiektach usługowych, drobna wytwórczość i rzemiosło,  składy, bazy, magazyny, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz D2KDZ – tereny dróg publicznych klasy Z (zbiorcze).