Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Niezabudowana działka nr 2439/25 w Łaziskach Górnych
Data publikacji 22.11.2015
Lokalizacja:
43-173 Łaziska Górne ul. Łąkowa Woj. śląskie 50°7'8'' N 18°51'52'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa niezabudowana
Powierzchnia:
1 594,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Cena netto:
43 700,00 zł
Osoba kontaktowa
Lidia Nawrat
572 886 687
Dostępność
pon. - pt. godz. 7:00 - 15:00
Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w Łaziskach Górnych przy ul. Łąkowej, obręb 27 Łaziska Średnie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2439/25 i powierzchni 1.594,00 m2.
Działka zlokalizowana jest w odległości około 3,5 km od centrum miasta Łaziska Górne oraz około 2,0 km od wjazdu na drogę krajową DK-81.

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości od strony południowej stanowią tory kolejowe, od północnej droga dojazdowa od ul. Łąkowej oraz tereny Elektrowni „Łaziska”, od strony zachodniej i wschodniej działki niezabudowane.
Nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

Na działkach stanowiących własność osób fizycznych nie są ustanowione służebności drogowe dla działki gruntowej o numerze ewidencyjnym 2439/25.

Działka posiada kształt regularny, trapezowy, teren zasadniczo płaski. Od strony południowej znajduje się skarpa, na której zlokalizowane są tory kolejowe.

Jest niezabudowana, porośnięta trawą i nie posiada ogrodzenia.
W drodze dojazdowej od strony północnej przebiega sieć wodociągowa oraz biegnie linia energetyczna. Przez teren nieruchomości równolegle do jej południowej granicy w odległości 10 m przechodzi rurociąg kanalizacyjny.

Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KA1M/00056516/1.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych nieruchomość ta położona jest na terenach, na których budownictwo mieszkaniowe powinno być kontynuowane dopiero po ograniczeniu zagrożeń sozologicznych powodowanych przez hutę, elektrownię i hałdę „Skalny”. Na tych terenach powinny być przede wszystkim realizowane obiekty usługowe nieuciążliwe dla środowiska i mieszkańców. W istniejącej zabudowie mieszkaniowej powinny być przeprowadzone techniczne i budowlane zabiegi ograniczające oddziaływanie uciążliwych obiektów przemysłowych, a tam gdzie to będzie niemożliwe, funkcja mieszkaniowa powinna być zamieniona na funkcje usługowe. Na terenach dopuszcza się realizację: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów i garaży związanych z obsługą, a także dla użytkowników z zewnątrz oraz zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 40 % działki budowlanej.