Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Sosnowcu przy ul. Dmowskiego
Data publikacji 29.05.2018
Lokalizacja:
41-219 Sosnowiec ul. Dmowskiego Woj. śląskie
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa zabudowana
Status ogłoszenia:
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Cena netto:
785 873,00 zł
Termin złożenia oferty:
20.06.2018
Osoba kontaktowa
Dorota Swoboda, Ryszard Ozdoba
604 562 299, 663 83 61
Dostępność
Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu: Informacje można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach w pokoju nr 10 oraz pod numerem telefonu 32 663 83 61, 604 562 299 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
Opis nieruchomości
​Sprzedaż w formie  przetargu niegraniczonego pisemnego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Dmowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na którą składa się:
 - prawo własności działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 627/22, obręb 0003 Zagórze o powierzchni 5911 m2 objętej księgą wieczystą nr KA1S/00035411/7,
-  budynek byłej kotłowni o powierzchni zabudowy 326,93 m2 i kubaturze 4021,30m2,
-  wiata magazynowo - garażowa o powierzchni zabudowy 60,68m2,
-  budynek osłonowy do neutralizacji ścieków o powierzchni zabudowy 21,40m2,
-  plac składowy, nr inwentarzowy 291000167P,
-  ogrodzenie, nr inwentarzowy 291000168P,
-  wodociąg, nr inwentarzowy 21102336GP,
-  węzeł cieplny, nr inwentarzowy 461002892P,
-  droga do kotłowni, nr inwentarzowy 22000164AP.
 
Cena wywoławcza wynosi:  785 873,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) netto.
 
Termin wpływu Wadium na konto Spółki: do dnia 18.06.2018r.
 
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 20.06.2018r. do godz. 9.00 w kancelarii w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach.
 
Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 20.06.2018r. godz. 9.30 w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach (parter sala narad).
 
Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu:
Informacje można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach w pokoju nr 10 oraz pod numerem telefonu  32 663 83 61, 604 562 299 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
 
Zastrzeżenie: spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.
 
Szczegółowe warunki Przetargu udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.tauron-cieplo.pl, www.tauron-nieruchomosci.pl, www.monitorurzedowy.pl oraz w siedzibie Spółki.