Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nieruchomość gruntowa zabudowana, Bielsko - Biała ul. Tuwima 2
Data publikacji 23.07.2019
Lokalizacja:
43-300 Bielsko-Biała ul. Tuwima 2 Woj. śląskie
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa zabudowana
Powierzchnia:
4 635,0 m2 gruntu 5 025,0 m2 budynków
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Cena netto:
6 732 492,00 zł
Termin złożenia oferty:
20.08.2019
Osoba kontaktowa
Dorota Swoboda, Ryszard Ozdoba
32 663 83 55, 32 663 83 61, 604 562 299
Dostępność
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
Opis nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tuwima 2 w skład której wchodzą:  prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 209/30, obręb 0032 Lipnik o powierzchni 4 635 m2 objętej księgą wieczystą nr BB1B/00068924/4, prawo własności budynku administracyjno-socjalnego o powierzchni użytkowej 5 025 m2 i kubaturze 18 750 m3 oraz prawo własności budowli „mur oporowy od ul. Tuwima”.
 
Nabywca zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu dla sieci ciepłowniczej 2 x Dn 200 posadowionej na działce nr 209/30 ujawnionej w księdze wieczystej nr BB1B/00068924/4, na rzecz TAURON Ciepło sp. z o.o. i każdego właściciela sieci, przy czym zakres i sposób wykonywania tej służebności zostanie szczegółowo określony
w umowie o ustanowienie tej
służebności.
 
Nabywca zobowiązany jest do kontunuowania zawartej umowy najmu części pomieszczeń do dnia 31.12.2020 r.
 
Cena wywoławcza wynosi:  6 732 492,00 zł netto (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100)
 
Termin wpływu Wadium na konto Spółki: do dnia 13.08.2019r.
 
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 20.08.2019r. do godz. 9:00 w kancelarii w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach.
 
Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 20.08.2019r. godz. 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach (parter sala narad).
 
Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu:
Informacje można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach w pokoju nr 10 oraz pod numerem telefonu 32 663 83 55, 604 562 299  od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
 
Zastrzeżenie: spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.