Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Klub Energetyk w Jaworznie
Data publikacji 08.12.2015
Data aktualizacji 16.11.2017
Lokalizacja:
43-603 Jaworzno ul. Katowicka 6b Woj. śląskie 50°13'14'' N 19°13'14'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa zabudowana
Powierzchnia:
3 805,0 m2 gruntu 1 222,0 m2 budynków
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego:
1U2/2ZI/3MW1
Cena netto:
1 553 000,00 zł
Osoba kontaktowa
Anna Hodur
32 467 33 10, 572 886 688
Dostępność
6:30 - 14:30
Opis nieruchomości
Postępowanie w trybie  ofertowym
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem „ Klubu Energetyk ” zlokalizowanej w Jaworznie, przy ul. Katowickiej, 6b wraz z lokalem użytkowym, wyposażeniem i udziałem w drodze dojazdowej
Przedmiotem sprzedaży są :

Nieruchomości stanowiące „Klub Energetyk” w Jaworznie przy ul. Katowickiej 6b, tj.:

a) prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 61/86  obręb 123 m. Jaworzna wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku Klub Energetyk oraz pozostałych budowli trwale z gruntem związanych,

b) prawo własności niewyodrębnionego  lokalu użytkowego o pow. użytkowej 148,00 m2, z piwnicą jako pomieszczeniem przynależnym (pow. 168,40 m2), zlokalizowanego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Katowickiej 6a w Jaworznie wraz z udziałem wynoszącym 0,1383 cz. w prawie użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 61/14 obręb 123 m. Jaworzna oraz w prawie własności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali,

c) udział wynoszący 1/21 cz. w prawie użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym  61/85 obręb 123 m. Jaworzna,

d)   wyposażenie Klubu Energetyk.

Nieruchomości zlokalizowane są na terenie  Osiedla Stałego w Jaworznie, z zabudową wielorodzinną, garażową, użytkową, oświatową, drogami, chodnikami oraz zielenią osiedlową, przy drodze asfaltowej, z dobrą dostępnością komunikacyjną, w pobliżu głównych dróg przelotowych (DK 79).

Budynek Klubu Energetyk   jest parterowy, podpiwniczony, o złożonym rzucie poziomym i zróżnicowanej konstrukcji, składający się z 4 brył połączonych ze sobą,  z zachowaniem dylatacji. Lokal użytkowy zajmuje część  parteru i piwnic budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 6a, stanowi uzupełnienie położonego obok Klubu Energetyk. Pomieszczenia Klubu  wykorzystywane były na cele gastronomiczne (kawiarnia z zapleczem kuchennym), konferencyjne, rekreacyjne i  biurowe.  Działka nr 61/85 stanowi między innymi dojazd na zaplecze Klubu Energetyk.

Obiekt „Klubu Energetyk” o pow. użytkowej 1.222,00 m2 w chwili obecnej jest w nieznacznej części wynajmowany  jednemu podmiotowi na  podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony (pow. wynajmowana 20,28 m2) z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Lokal użytkowy w budynku przy ul. Katowickiej 6a jest częściowo wynajmowany ( łączna pow. wynajmowana 111,60 m2 ) na podstawie umów  najmu  zawartych  na czas nieokreślony z  1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NAJMU/DZIERŻAWY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI OBIEKTU DO CZASU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI.
​​​​​​​​​