Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nieruchomość gruntowa w Kamiennej Górze
Data publikacji 29.05.2018
Lokalizacja:
58-400 Kamienna Góra ul. Szpitalna Woj. dolnośląskie
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa niezabudowana
Powierzchnia:
5 612,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
prowadzone postępowanie przetargowe
Cena netto:
172 784,00 zł
Termin złożenia oferty:
20.06.2018
Osoba kontaktowa
Ryszard Ozdoba
32 663 83 55
Dostępność
7.00-15.00
Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży, położona w Kamiennej Górze przy ul. Szpitalnej, na którą składają się prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/20 ujawnionej w księdze wieczystej nr JG1K/00015794/9 i prawo użytkowania wieczystego działki nr 83/36 ujawnionej w księdze wieczystej nr JG1K/00011683/0 o łącznej powierzchni 5 612m2.
Działki gruntu nr 83/20 i 83/36 stanowią własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Grunt został oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz TAURON Ciepło sp. z o.o. do dnia 05.12.2089 r.
Działki gruntu nr 83/22 i 83/23 stanowią własność TAURON Ciepło sp. z o.o.
Działki nr 83/20, 83/36, 83/22 i 83/23 wchodzące w skład nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ustanowienia drogi koniecznej stanowią tereny niezabudowane wokół Elektrociepłowni Kamienna Góra.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd na teren nieruchomości jest możliwy przez działki nr 83/22 i 83/23 stanowiące własność Spółki. W związku z powyższym Spółka ustanowi na działkach nr 83/22 i nr 83/23 służebności drogi koniecznej (powierzchnia całkowita pasa służebności wynosi 282m2) rzecz działek nr 83/20 i nr 83/36 za jednorazowym wynagrodzeniem wynoszącym  4 850,00 zł netto.
Na terenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmującej działki nr 83/20 i 83/36 zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci ciepłowniczych preizolowanych 2xDn 200 i 2xDn 250.
Przy sprzedaży nieruchomości kupujący ustanowi  na rzecz TAURON Ciepło sp. z o.o. nieodpłatną, nieograniczoną w czasie, służebności przesyłu dla ww. sieci ciepłowniczych.
Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość, jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXI/115/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 maja 2012r. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, grunt przeznaczony do sprzedaży bądź ustanowienia służebności drogi koniecznej położony jest w terenie oznaczonym jako C/P,U - tereny infrastruktury technicznej, ciepłownictwo-tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej.
 
Zastrzeżenie: spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.