Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Niezabudowana działka 848/160 w Łaziskach Górnych
Data publikacji 02.12.2015
Lokalizacja:
43-173 Łaziska Górne ul. Łąkowa Woj. śląskie 50°8'8'' N 18°51'51'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa niezabudowana
Powierzchnia:
543,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Osoba kontaktowa
Lidia Nawrat
572 886 687
Dostępność
pon.- pt. godz. 7:00 - 15:00
Opis nieruchomości
1.  Nieruchomość niezabudowana, położona w Łaziskach Górnych przy ul. Łąkowej, obręb 26 Łaziska Górne, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 848/160 i powierzchni 543,00 m2.
2.   Działka gruntowa zlokalizowana jest w odległości 3,0 km od centrum miasta Łaziska Górne oraz  około 1,5 km od wjazdu na drogę krajową DK-81. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości od strony południowej stanowi teren Elektrowni Łaziska, od strony zachodniej działka z zabudową jednorodzinną, a z pozostałych dwóch stron działki niezabudowane.
3.   Do nieruchomości od ul. Łąkowej prowadzi nieutwardzona droga dojazdowa stanowiąca własność prywatną. Działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 848/160 nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.
4. Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą i nie jest ogrodzona. Posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta o szerokości około 11 m. Teren działki jest podmokły, okresowo zalewany – działka jest niżej w stosunku do terenu położonego na północ od granic działki.
5.   Podstawowe media (woda i energia) zlokalizowane są w odległości około 50 m od granic działki.
6. Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze     KA1M/00056516/1.
     Zgodnie  z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych numer VI/63/19 z dnia 26 marca 2019r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2019 roku, pozycja 2481) działka położona jest na terenach objętych strefą urbanistyczną D13U – tereny zabudowy usługowej.