Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Działka nr 5023/20 w Łaziskach Górnych
Data publikacji 14.02.2020
Lokalizacja:
43-173 Łaziska Górne ul. Łąkowa Woj. śląskie
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa niezabudowana
Powierzchnia:
1 214,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
prowadzone postępowanie przetargowe
Cena netto:
25 000,00 zł
Termin złożenia oferty:
23.04.2020
Osoba kontaktowa
Lidia Nawrat
572 886 687
Dostępność
pon.- pt. godz. 7:00 - 15:00
Opis nieruchomości
Przedmiot przetargu.
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Łąkowej, obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 5023/20 o pow. 1.214,00 m2 (obręb 27 Łaziska Średnie, karta mapy 1).
Działka ta stanowi część nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta oznaczona numerem KA1M/00056516/1. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa oddaną w użytkowanie wieczyste. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna jest użytkownikiem wieczystym w udziale 1/1 (okres użytkowania: 2089-12-04).
Opis nieruchomości.
Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą, nieogrodzona, zlokalizowana w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów przemysłowych Elektrowni Łaziska, w odległości około 3,0 km od centrum miasta oraz około 1,6 km od wjazdu na drogę krajową DK-81. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości od strony północnej stanowi ul. Łąkowa, od strony wschodniej i zachodniej znajdują się niezabudowane działki. Od strony południowej działka przylega do terenów przemysłowych Elektrowni Łaziska. Dalsze sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna oraz teren hałdy.
Ze względu na bliską odległość działki od chłodni kominowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa TAURON Wytwarzanie S.A., może ona znajdować się w strefie oddziaływania tych urządzeń (w szczególności hałas oraz roszenie). W związku z powyższym w notarialnej umowie sprzedaży umieszczony będzie zapis, że nabywca działki zrzeka się kierowania zarówno obecnie, jak i w przyszłości jakichkolwiek roszczeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z tym oddziaływaniem i zwalnia w tym zakresie TAURON Wytwarzanie S.A. z jakiegokolwiek długu.  
Przez środek wyżej opisanej działki, na długości ok. 60m, w kierunku północ – południe, przebiegają 2 czynne rurociągi przesyłowe wody przemysłowej (każdy o średnicy ø 700) z KWK B. Śmiały do Elektrowni Łaziska będące własnością Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szerokość strefy ochronnej dla tych rurociągów wynosi 8,0 m od osi rurociągów w obie strony. W związku z powyższym na działce obowiązuje zakaz sytuowania obiektów kubaturowych oraz wykonywania nasadzeń drzew. Służebność przesyłu na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A.  zostanie ustanowiona przed sprzedażą przedmiotowej działki.
Podstawowe media: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz linia energetyczna przebiegają w ulicy Łąkowej.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych numer VI/63/19 z dnia 26 marca 2019r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2019 roku, pozycja 2481) działka nr 5021/20 położona jest na terenach objętych strefą urbanistyczną D13U – tereny zabudowy usługowej (przeznaczenie dopuszczalne m.in. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) oraz D2KDZ – tereny dróg publicznych klasy Z (zbiorcze).