Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Niezabudowana działka nr 5021/20 w Łaziskach Górnych
Data publikacji 23.11.2015
Lokalizacja:
43-173 Łaziska Górne ul. Łąkowa Woj. śląskie 50°8'8'' N 18°51'51'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa niezabudowana
Powierzchnia:
1 219,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Osoba kontaktowa
Lidia Nawrat
572 886 687
Dostępność
pon.- pt. godz. 7:00 - 15:00
Opis nieruchomości
Przedmiot sprzedaży:
1. Prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Łaziskach Górnych (woj. śląskie) przy ul. Łąkowej obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 5021/20 o powierzchni 1.219,00 m2 (obręb 27 Łaziska Średnie, karta mapy 1), stanowiącą część nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta oznaczona numerem KA1M/00056516/1.
2.
Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów przemysłowych Elektrowni Łaziska, w odległości około 3,0 km od centrum miasta oraz około 1,6 km od wjazdu na drogę krajową DK-81.
3. Działka jest porośnięta trawą, nieogrodzona, posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu, teren zasadniczo płaski. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią działki z zabudową jednorodzinną, droga dojazdowa oraz niezabudowane działki budowlane. Dalsze sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna, teren hałdy oraz tereny przemysłowe Elektrowni Łaziska.
4. Ze względu na bliską odległość działki od źródła hałasu jakim są chłodnie kominowe Elektrowni Łaziska (około 300 m) w umowie sprzedaży umieszczony będzie zapis, że nabywca nie będzie wnosić roszczeń wobec TAURON Wytwarzanie SA jako strony odpowiedzialnej za przekroczenie hałasu.
5. Podstawowe media: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz linia energetyczna przebiegają w ulicy Łąkowej.
 
6.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych numer VI/63/19 z dnia 26 marca 2019r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2019 roku, pozycja 2481) przedmiotowe działki położone są na terenach objętych strefą urbanistyczną D13U – tereny zabudowy usługowej o przeznaczeniu dopuszczalnym: mieszkania w obiektach usługowych, drobna wytwórczość i rzemiosło,  składy, bazy, magazyny, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz D2KDZ – tereny dróg publicznych klasy Z (zbiorcze).