Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Dąbrowa Górnicza Wiejska
Data publikacji 07.10.2016
Lokalizacja:
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Wiejska Woj. śląskie 50°20'20'' N 19°9'10'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa niezabudowana
Powierzchnia:
23 439,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
prowadzone postępowanie przetargowe
Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego:
4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dz. nr 14/4, 14/6, 22 – 2/3 całej powierzchni działki, 21 - 2/3 całej powierzchni działki, 23), 1Zl – tereny zieleni izolacyjnej (dz. nr 22 – 1/3 powierzchni całej działki, 21- 1/3 powierzchni całej dzia
Osoba kontaktowa
Ryszard Ozdoba, Ewa Kuracha-Raczyńska
32 663 83 55 lub 32 663 83 58
Dostępność
od 7.00-15.00
Opis nieruchomości

Link do filmu prezentującego poniższą nieruchomość:

 https://www.youtube.com/watch?v=Cd6SZoNn8eM&feature=youtu.be

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wiejskiej, na które składają się:

a)      działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 21, 22, 23 o łącznej powierzchni 15 032 m2, karta mapy 9, obręb 0003 Dąbrowa Górnicza, objęte księgą wieczystą nr KA1D/00029072/9, stanowiące środek trwały o numerze inwentarzowym 037000435W,

b)      działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 14/4, 14/5, 14/6 o łącznej powierzchni 8 407 m2, karta mapy 9, obręb 0003 Dąbrowa Górnicza, objęte księgą wieczystą nr KA1D/00041412/5, stanowiące środek trwały o numerze inwentarzowym 037000645W,

 

Działki gruntu nr 15/1, 15/2, 20/1, 20/2 stanowią własność Skarbu Państwa i są w wieczystym użytkowaniu TAURON Ciepło sp. z o.o.

Działki położone są w dwóch zwartych kompleksach, oddzielonych od siebie działką drogową nr 116/1.

Przedmiotowe działki stanowią własność Skarbu Państwa i Gminy Dąbrowa Górnicza. Grunt został oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz TAURON Ciepło sp. z o.o. do dnia 05.12.2089 r.

Przedmiotowe nieruchomości położone są w zachodniej części miasta przy ul. Wiejskiej w Dąbrowie Górniczej, która stanowi drogę o charakterze lokalnym.

Przedmiotowe działki położone są w odległości ok. 5 km od centrum Dąbrowy Górniczej.

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny przemysłowe (teren oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Górniczej) oraz liczne obszary niezabudowane.

Działki są niezagospodarowane i nieogrodzone porośnięte zielenią nieurządzoną.

Do roku 1975 na nieruchomości zlokalizowana była kotłownia miejska, którą wyburzono w roku 2005.

 

Przez działki nr 21 i 22 przebiega z Elektrowni Łagisza napowietrzna sieć ciepłownicza 2xDn 500/350 wzdłuż południowej granicy działek. Przez działkę nr 23 sieć ciepłownicza przebiega wzdłuż wschodniej granicy.

Przy sprzedaży nieruchomości konieczne będzie ustanowienie przez kupującego nieodpłatnej służebności przesyłu dla sieci ciepłowniczej posadowionej na działkach nr 21, 22, 23 karta mapy 9, obręb 0003 Dąbrowa Górnicza, księga wieczysta nr KA1D/00029072/9 oraz nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu na prawie użytkowania wieczystego działki nr 14/5 karta mapy 9, obręb 0003 Dąbrowa Górnicza, księga wieczysta nr KA1D/00041412/5 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działek nr 15/1, 15/2, 20/1, 20/2.

 

Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość, objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/770/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 września 2009 r. Teren, na którym zlokalizowane są działki oznaczony jest jako:

4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dz. nr 14/4, 14/6, 22 – 2/3 całej powierzchni działki, 21 - 2/3 całej powierzchni działki, 23),

1Zl – tereny zieleni izolacyjnej (dz. nr 22 – 1/3 powierzchni całej działki, 21- 1/3 powierzchni całej działki, 23 – 1/32 całej powierzchni działki),

1KDD – tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe (dz. nr 14/5).​

​​​
Załączniki