Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tychach przy ul. Składowej
Data publikacji 23.07.2019
Lokalizacja:
43-110 Tychy ul. Składowa Woj. śląskie
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa niezabudowana
Powierzchnia:
7 412,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Cena netto:
996 173,00 zł
Termin złożenia oferty:
20.08.2019
Osoba kontaktowa
Dorota Swoboda, Ryszard Ozdoba
32 663 83 55, 32 663 83 61, 604 562 299
Dostępność
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
Opis nieruchomości
Sprzadaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w  Tychach przy ul. Składowej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 668/53 księga wieczysta nr KA1T/00038272/2 i 792/16 księga wieczysta nr KA1T/00036620/3 o łącznej powierzchni 7412,00 m2.
 
Cena wywoławcza wynosi: 996 173,00 zł netto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy  złote 00/100).
 
Termin wpływu Wadium na konto Spółki: do dnia 13.08.2019r.
 
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 20.08.2019r. do godz. 9:00 w kancelarii
w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach.
 
Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 20.08.2019r. godz. 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach (parter sala narad).
 
Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu:
 Informacje można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach w pokoju nr 10 oraz pod numerem telefonu 32 663 83 55, 604 562 299  od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
 
Zastrzeżenie: spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.