Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nieruchomość gruntowa zabudowana, Sosnowiec ul. Kilińskiego
Data publikacji 29.11.2018
Lokalizacja:
41-209 Sosnowiec ul. Kilińskiego Woj. śląskie
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa zabudowana
Powierzchnia:
788,0 m2 gruntu 331,4 m2 budynków
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Cena netto:
278 310,33 zł
Termin złożenia oferty:
08.04.2019
Osoba kontaktowa
Dorota Swoboda, Ryszard Ozdoba
32 663 83 55, 32, 663 83 61, 604 562 299
Dostępność
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
Opis nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego na którą składa się: prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1862, obręb 0011 o powierzchni 788 m2 objętej księgą wieczystą nr KA1S/00050962/5 oraz prawo własności budynku byłej stacji wymienników ciepła o powierzchni użytkowej 331,44 m2 i kubaturze 1694 m3.
 
Cena wywoławcza wynosi: 278 310,33 zł netto (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych 33/100).
 
Termin wpływu Wadium na konto Spółki: do dnia 03.04.2019r.
 
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 08.04.2019r. do godz. 9:30 w kancelarii w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach.
 
Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 08.04.2019r. godz. 9:30 w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach (parter sala narad).
 
Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu:
Informacje można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach w pokoju nr 10 oraz pod numerem telefonu 32 663 83 55, 604 562 299  od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 – 15:00.
 
Zastrzeżenie: spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.