Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
nieruchomość zabudowana budynkami warsztatowo-magazynowymi w Stalowej Woli
Data publikacji 07.02.2018
Data aktualizacji 07.02.2018
Lokalizacja:
37-450 Stalowa Wola Woj. podkarpackie 50°33'33'' N 22°4'5'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa zabudowana
Powierzchnia:
9 000,0 m2 gruntu 2 273,0 m2 budynków
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
prowadzone postępowanie przetargowe
Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego:
teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Cena netto:
2 266 465,00 zł
Termin złożenia oferty:
02.03.2018
Osoba kontaktowa
Anna Hodur
32 467 33 10
Dostępność
od poniedziałku do piatku w godzinach 7:00 - 15:00
Opis nieruchomości
Przedmiotem zbycia jest nieruchomość zabudowana, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek o nr 2738/15 (TB1S/00046466/8), 2741/145 (TB1S/00028642/4), 2741/222 (TB1S/00045006/9), 2741/224 (TB1S/00028642/4), 2741/162 (TB1S/00044425/5), 2741/227 (TB1S/00028642/4), 2741/230 (TB1S/00044425/5), 2741/231 (TB1S/00028642/4) (obręb 3-Centrum) o łącznej powierzchni 9.000,00 m2, położona w Stalowej Woli.
Ww. działki zabudowane są :
1.     Budynkiem warsztatu mechanicznego, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wzniesionym w konstrukcji częściowo murowanej, częściowo stalowej, wzniesionym w 1989r. Budynek posiada przybudówkę o funkcji biurowej wzniesioną w roku 2012.
Powierzchnia zabudowy: 1.946,00 m2.
Powierzchnia użytkowa: 2.318,01 m2.
W budynku zabudowane są dwie suwnice elektryczne.
2.     Budynkiem magazynowym M-6, jednokondygnacyjnym, wzniesionym w konstrukcji murowanej.
Powierzchnia zabudowy: 327,00 m2.
 
Teren sprzedawanej nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola, nieruchomość położona jest na obszarze opisanym jako tereny techniczno-produkcyjne.
 
Na terenie nieruchomości posadowiona jest infrastruktura techniczna (m.in. linie kablowe, instalacje wod-kan., rurociągi i instalacje technologiczne oraz budowle) stanowiąca własność TAURON Wytwarzanie S.A. – ww. infrastruktura została oznaczona na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych warunków przetargu.
 
W akcie notarialnym – umowie sprzedaży TAURON Wytwarzanie S.A. zastrzega sobie prawo ustanowienia służebności w celu utrzymania i zapewnienia dostępu do ww. infrastruktury. Ustanowiona służebność gwarantować będzie TAURON Wytwarzanie S.A. w szczególności
1)     prawo posadowienia utrzymania oraz likwidacji w/w infrastruktury technicznej,
2)     prawo ciągłego (całodobowo przez 7 dni w tygodniu) dostępu TAURON Wytwarzanie S.A. do ww. urządzeń w celu prowadzenia prac związanych z utrzymaniem, remontami, naprawami i modernizacjami wyżej wymienionych urządzeń, w tym z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu,
3)     prawo dojścia i dojazdu do urządzeń, w tym dojazdu ciężkim sprzętem,
 
Służebność zawierać będzie ponadto zobowiązanie nabywcy do powstrzymania się od wszelkich działań uniemożliwiających lub utrudniających realizacje uprawnień TAURON Wytwarzanie S.A., a w szczególności działań polegających na wznoszeniu budynków i budowli oraz dokonywania nasadzeń nad w/w urządzeniami oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie w pasie o szerokości 3 m
 
Ustanowiona służebność będzie nieodpłatna i nieograniczona w czasie. Będzie ona obejmować pasy o szerokości 3 m, zgodnie z mapą, która stanowić będzie załącznik do aktu notarialnego.
 
Ostateczna treść służebności zostanie ustalona przed aktem notarialnym.