Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Zabudowane działki gruntowe byłej Pompowni Dziećkowice
Data publikacji 16.07.2019
Data aktualizacji 24.03.2020
Lokalizacja:
41-409 Mysłowice -Dziećkowice ul. Długa Woj. śląskie 50°10'11'' N 19°13'13'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa zabudowana
Powierzchnia:
28 458,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
prowadzone postępowanie przetargowe
Cena netto:
260 000,00 zł
Termin złożenia oferty:
30.06.2020
Osoba kontaktowa
Tomasz Istigniejew
661 301 834.
Dostępność
7:00 -15:00
Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Mysłowicach, obręb Dziećkowice składająca się z:
 -  prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 1527/15; 1529/16; 1531/16; 1533/17; 1535/18; 1537/18; 1864/13; 1865/13;      1867/14; 1870/12 o łącznej powierzchni 2,8458 ha obr. Dziećkowice.
-  prawa własności zbudowanych na nieruchomości obiektów byłej pompowni i infrastrukturą trwale związaną z gruntem, wraz z pozostawionym wyposażeniem technicznym.
Przedmiotowa nieruchomość wraz z zabudową zapisana jest w księdze wieczystej Kw. KA1L /00029234/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
     Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego dzielnicę „Dziećkowice” w Mysłowicach zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV /259/2004 z dnia 26.02.2004r (Dz.U. woj. śląskiego 33 poz. 1072 z dnia 21.04.2004r.
    Obszar, na którym położona jest nieruchomość opisany jest w zasadniczej części symbolem PU –tereny produkcyjno- usługowe,  w części płn.-wsch. symbol ZII – tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz w części płn zach . symbol G (1/2) – tereny komunikacji.
Współrzędne GPS – N: 50o10’44.99”; E: 19o13’7.6296”