Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Niezabudowane działki gruntowe w Jaworznie przy ul Sportowej i Krakowskiej
Data publikacji 10.11.2018
Data aktualizacji 20.11.2018
Lokalizacja:
43-600 Jaworzno ul. Sportowa -Krakowska Woj. śląskie 50°11'12'' N 19°16'17'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa niezabudowana
Powierzchnia:
78 840,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
niektywne
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Cena netto:
8 218 500,00 zł
Termin złożenia oferty:
28.01.2019
Osoba kontaktowa
Tomasz Istigniejew, Seweryn Bożena,
661 301 834 lub 572 886 064
Dostępność
7:00 -15;00
Opis nieruchomości
Sprzedażą objęte jest zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działki
o nr ewidencyjnych :
21/29,14/59,21/33,23,21/18,21/38,21/21,21/20,21/25,21/9,21/12,21/13,21/14,21/15 obręb 277 Jaworzno
 o łącznej powierzchni 7,8840 ha.
 
Nieruchomości objęte są Księgami Wieczystymi nr KA1J /00024445/6, KA1J/00040497/3, KA1J/00033933/0,
KA1J /00046126/4, KA1J/00031379/4, KA1J/00031380/4, KA1J/00031381/1, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Jaworznie ,V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Działki położone są w centralnej części miasta Jaworzno pomiędzy ulicami Sportową i Krakowską
w odległości 2 km od ścisłego centrum i 3 km od głównych szlaków komunikacyjnych.
 
Działki nr 21/29,14/59,21/18,21/15,21/12,21/13,21/14, 21/15,21/33 położone są na terenie, na którym został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Za Rogatką” w Jaworznie, Uchwała
 nr XLIX/681/210 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 października 2010r.
Działki nr 21/38,21/21,21/9,21/20,21/25 położone są na terenie, na którym został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w Jaworznie, Uchwała nr XXXII/437/2009
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2009r.