Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Zaplecze magazynowe w Łaziskach Górnych
Data publikacji 25.11.2019
Lokalizacja:
43-170 Łaziska Górne ul. Wyzwolenia Woj. śląskie
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa zabudowana
Powierzchnia:
74 000,0 m2 gruntu 10 074,0 m2 budynków
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
w przygotowaniu do sprzedaży
Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego:
C1PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
Osoba kontaktowa
Lidia Nawrat
572 886 687
Dostępność
pn.-pt. 7:00-14:45
Opis nieruchomości
Spółka TAURON Wytwarzanie S.A.
zamierza sprzedać
 
zaplecze magazynowe położone w pobliżu ul. Łąkowej, na obrzeżach strefy peryferyjnej miasta Łaziska Górne, w odległości ok. 1,5 km od wjazdu na drogę krajową  DK 81 Katowice – Wisła.
Sprzedażą objęte będzie prawo:
·       użytkowania wieczystego gruntu położonego w Łaziskach Górnych obejmujące działki o numerach ewidencyjnych: 1450/22 o pow. 0,25 ha, 1727/22 o pow. 0,2 ha, 2218/20 o pow. 0,2512 ha, 2219/20 o pow. 0,233 ha, 2220/20 o pow. 0,2497 ha, 2431/24 o pow. 0,0265 ha, 2440/25 o pow. 0,2895 ha, 2443/25 o pow. 0,065 ha, 2466/24 o pow. 0,2914 ha, 2600/22 o pow. 0,0528 ha, 2602/22 o pow. 0,188 ha, 2608/21 o pow. 0,0889 ha, 2610/22 o pow. 0,141 ha, 5028/20 o pow. 3,72 ha, 1524/20 o pow. 0,344 ha, 1729/22 o pow. 0,0115 ha (położone w obrębie 0027 Łaziska Górne) oraz 290/160 o pow. 1,036 ha , 338/162 o pow. 0,8635 ha, 710/164 o pow. 0,6672 ha, 719/160 o pow. 0,1548 ha, 720/160 o pow. 0,1789 ha, 722/162 o pow. 0,1789 ha , 723/162 o pow. 0,1181 ha , 724/162 o pow. 0,1789 ha , 725/162 o pow. 0,1534 ha, 758/162 o pow. 0,1803 ha , 847/160 o pow. 0,1208 ha, 849/160 o pow. 0,0326 ha (położone w obrębie 0026 Łaziska Górne) stanowiące część nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta oznaczona numerem KA1M/00056516/1 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli:
1.      Budynek magazynowy z zapleczem o powierzchni ok. 630 m2.
2.      Wiata magazynowa „J” o powierzchni ok. 776 m2.
3.      Budynek magazynowy M8 o powierzchni ok. 750 m2.
4.      Magazyn inwestora o powierzchni ok.460 m2.
5.      Magazynek o powierzchni ok.150 m2.
6.      Budynek magazynowy – wiata magazynowa nr 5 o powierzchni ok. 460 m2.
7.      Magazyn blaszany wraz z wiatą magazynową nr 3 o łącznej powierzchni ok. 720 m2.
8.      Magazyn blaszany E o powierzchni ok. 390 m2.
9.      Magazyn M 13 – wiata magazynowa nr 4 o powierzchni ok. 360 m2.
10.   Wiata magazynowa (mag. H) wraz z przyległymi dwoma wiatami o powierzchni ok. 2600 m2.
11.   Wiata magazynowa nr 1 o powierzchni ok. 1430 m2.
12.   Wiata magazynowa nr 6 o powierzchni ok. 720 m2.
13.   Wiata magazynowa nr 7 o powierzchni ok. 360 m2.
14.   Dwie suwnice bramowe.
15.   Waga samochodowa.
16.   Budka wartownicza  - kontener.
17.   Utwardzone place o pow. ok. 6200m2
Działki znajdują się w użytkowaniu wieczystym do dnia 4 grudnia 2089r.
 
·       prawo własności gruntu położonego w Łaziskach Górnych (obręb 0026 Łaziska Górne) obejmujące działkę o numerze  ewidencyjnym 726/162  o pow. 0,1181 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta oznaczona numerem KA1M/00021399/0  wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli.
1.      Budynek biurowo – socjalny o powierzchni ok. 200 m2
2.      Segment kontenerowy  -  Magazyn „L” (5 elementowy) o powierzchni ok. 68 m2
Sąsiedztwo nieruchomości przewidzianej do sprzedaży stanowi zabudowa przemysłowa (Elektrownia Łaziska), nieruchomości zabudowanie i niezabudowane. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny o przeznaczeniu komercyjnym oraz przemysłowym.
Powierzchnia terenu przewidzianego do sprzedaży wynosi ok. 7,4 ha (przed sprzedażą dla części działek wymagany jest podział geodezyjny).
Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych numer VI/63/19 z dnia 26 marca 2019r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2019 roku, pozycja 2481) przedmiotowy teren położony jest na terenach objętych strefą urbanistyczną C1PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do rokowań, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.