Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Legnica, dz. 5/1, PE
Data publikacji 15.11.2019
Data aktualizacji 29.11.2019
Lokalizacja:
59-220 Legnica ul. Koskowicka 53 Woj. dolnośląskie
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa zabudowana
Powierzchnia:
1 792,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Cena netto:
319 600,00 zł
Termin złożenia oferty:
19.12.2019
Osoba kontaktowa
Anna Jadwisieńczak, Stanisław Zabłotny
+48 76 889 9583, +48 667 696 903
Dostępność
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, Wydział Organizacji i Administracji, w dni robocze, w godz.: od 8:00 do 14:00 pod numerem telefonu: (76) 88 99 581 lub 667 696 903. Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod ww. numerem telefonu.
Opis nieruchomości
Przetarg dotyczy zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – działki gruntu nr 5/1 wraz z prawem własności budynku i zlokalizowanych na działce budowli (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, ogrodzenie), po byłym Posterunku Energetycznym Legnica Teren, położonej w Legnicy, przy ul. Koskowickiej 53.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1L/00041799/2