Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Kraków, ul. Podlesie, dz. 36/21, 36/26, 39/3
Data publikacji 19.11.2018
Data aktualizacji 18.06.2019
Lokalizacja:
30-001 Kraków ul. Podlesie Woj. małopolskie 50°0'1'' N 19°59'59'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa niezabudowana
Powierzchnia:
891,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Cena netto:
71 800,00 zł
Termin złożenia oferty:
26.06.2019
Osoba kontaktowa
Jakub Seweryn
+48 12 261 2310
Dostępność
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu postępowania przetargowego można uzyskać w siedzibie Oddziału Spółki w Krakowie, w Wydziale Organizacji i Administracji przy ul. Dajwór 27 w Krakowie, budynek „A”, I piętro, pokój nr 103 lub pod numerem tel. 12 261 23 10, 516 116 137 w godz. 700 do 1500 (pon.-czw.), w godz. 7.00 do 12.30 (pt.)
Opis nieruchomości

Działki nr 36/21, 36/26, 39/3 znajdują się w Krakowie pomiędzy ulicami Podlesie, Facimiech i Sadka w odległości 6,2 km od centrum Krakowa (Rynku Głównego). W otoczeniu znajdują się tereny zieleni nieurządzonej wzdłuż rzeki Drwinka od strony północnej oraz tereny od strony południowej teren GPZ Piaski Wielkie, od strony ulicy Podlesie i Facimiech zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa wielorodzinna. Działki współtworzą kompleks terenu o wąskim, wydłużonym kształcie, o zmiennej szerokości od około 3 m do około 12 m i długości łącznie około 115 m.

Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do działek istnieje przez teren GPZ Piaski Wielkie od ulicy Podlesie.

Działki są niezabudowane. Działki 36/26 i 39/3 są przecięte sieciami elektroenergetycznymi, ponadto przez działki 36/21, 36/26, 39/3 przebiega sieć ciepłownicza, na działkach 36/26 i 36/21 znajdują się elementy sieci kanalizacji deszczowej. Na terenie działek znajdują się pojedyncze drzewa.

Działki znajdują się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Rzeczny Drwinka”: ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej z elementami wyposażenia parku oznaczone w planie symbolem 3ZP. W granicach terenów obowiązują zakazy: realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem, lokalizacji garaży i miejsc postojowych, lokalizacji obiektów małej gastronomii, lokalizacji ciągów i urządzeń komunikacyjnych dla motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych.

Miejscowy plan zatwierdzony został uchwałą nr LXIV/821/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 83, poz. 569 z dnia 20 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami.

​​