Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
KLub Energetyk Pawilon B Siersza
Data publikacji 07.01.2020
Data aktualizacji 07.01.2020
Lokalizacja:
32-540 Trzebinia ul. Jana Pawła Woj. małopolskie 50°12'12'' N 19°27'28'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa zabudowana
Powierzchnia:
4 798,0 m2 gruntu 911,0 m2 budynków
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
prowadzone postępowanie przetargowe
Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego:
brak MPZP
Cena netto:
876 145,00 zł
Termin złożenia oferty:
06.07.2020
Osoba kontaktowa
Anna Hodur
572 886 688
Dostępność
pn.-pt. 6:30 -14:30
Opis nieruchomości
Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działki nr 567/16, 559/5, 639/6, 563/2 i 564/2 o łącznej powierzchni 4798 m2 (obręb Czyżówka) wraz z prawem własności budynku Klubu Energetyk Pawilon B wraz z wyposażeniem, budynku warsztatowo-magazynowego i budynku gazów technicznych oraz budowli zlokalizowanych na tych działkach, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, zlokalizowanych w Trzebini w sąsiedztwie Elektrowni Siersza”
 
 
Opis nieruchomości.
Nieruchomość obejmuje nw. działki  zlokalizowane w Trzebini (obręb Czyżówka):
1)   559/5           o pow. 3606,00m 2           (KW KR1C/00057462/2),
2)   563/2           o pow. 242,00m 2              (KW KR1C/00057465/3),
3)   564/4           o pow. 8,00m 2                  (KW KR1C/00057465/3),
4)   567/16         o pow. 818,00m 2              (KW KR1C/00057462/2),
5)   639/6           o pow. 124,00m 2              (KW KR1C/00057462/2),
Łączna powierzchna ww. działek wynosi 4798 m2.
Uwaga:
Powyższe działki powstały z podziału geodezyjnego działek nr 567/11, 559/2, 639/1 (KW KR1C/00057462/2) oraz 563, 564/2 (KW KR1C/00057465/3). Trwa proces ujawniania podziału geodezyjnego ww. działek w księgach wieczystych
Przedmiotowe działki są własnością Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste. Użytkownikiem wieczystym jest TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. Okres użytkowania: 05.12.2089r.
 
Grunt zabudowany jest budynkiem Klubu Energetyk Pawilon B, budynkiem warsztatowo-magazynowym i budynkiem gazów technicznych. Wokół budynków znajdują się utwardzenia gruntu z kostki betonowej oraz zieleń urządzona.
Charakterystyka budynków znajdujących nie na przedmiotowym gruncie.
Budynek Klubu Energetyk Pawilon B to budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji szkieletowej żelbetowej opartej na filarach żelbetowych i na ławach fundamentowych żelbetowych monolitycznych. Powierzchnia użytkowa budynku – 798 m2.
Budynek warsztatowo-magazynowy to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej, o konstrukcji murowanej z bloczków, opartej na ławach fundamentowych żelbetowych monolitycznych. Powierzchnia użytkowa budynku – 98,02 m2.
Budynek gazów technicznych to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej, o konstrukcji murowanej z bloczków, opartej na ławach fundamentowych żelbetowych monolitycznych. Powierzchnia użytkowa budynku – 15,04 m2.
Uwaga:
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzierżawie na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieokreślony. Termin wypowiedzenia 6 miesięcy.