Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Niezabudowana działka gruntowa nr 109 obr 153 m. Jaworzno
Data publikacji 01.07.2019
Data aktualizacji 04.10.2019
Lokalizacja:
43-603 Jaworzno ul. Stefa Przemysłowa II Woj. śląskie 50°13'13'' N 19°12'13'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa niezabudowana
Powierzchnia:
6 223,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego:
8U- Tereny Zabudowy Usługowej
Cena netto:
819 000,00 zł
Termin złożenia oferty:
29.11.2019
Osoba kontaktowa
Tomasz Istigniejew lub Bożena Seweryn.
661 301 834 lub 572 886 506.
Dostępność
od 7:00 do 15:00
Opis nieruchomości
 Sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki gruntowej nr 109 obr. 153 m. Jaworzno o powierzchni 6.223 m2 , położonej w Jaworznie - Strefa Przemysłowa II, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr KA1J/00042755/4
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowanie przestrzennego Terenów Przemysłowych „Zachód” w Jaworznie zatwierdzonego Uchwałą nr LV /743/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006r. (DZ. Urz. Woj. Śląskiego nr 87 poz. 2448) przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem  8U – Tereny Zabudowy Usługowej.
Współrzędne GPS – N: 50o13’14,87”; E: 19o12’38,69”