Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Głogów, przy ul. Wierzbowej 2
Data publikacji 03.10.2019
Data aktualizacji 20.11.2019
Lokalizacja:
67-200 Głogów ul. Wierzbowa 2 Woj. dolnośląskie 51°39'40'' N 16°3'3'' W
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa zabudowana
Powierzchnia:
665,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Cena netto:
312 400,00 zł
Termin złożenia oferty:
12.12.2019
Osoba kontaktowa
Jadwisieńczak Anna lub Stanisław Zabłotny
(76) 88 99 581 lub 667 696 903
Dostępność
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu Przetargu można uzyskać w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, Wydział Organizacji i Administracji, w dni robocze, w godz.: od 8:00 do 14:00 pod numerem telefonu: (76) 88 99 581 lub 667 696 903. Oględzin nieruchomości można dokonać w piątki w godz.: 9:00 do 12:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod ww. numerem telefonu
Opis nieruchomości
Nieruchomość po byłym Posterunku Energetycznym położonej w miejscowości Głogów, przy ul. Wierzbowej 2, w skład której wchodzi: - działka gruntu nr 46/3 o powierzchni 655 m², na której znajduje się budynek po byłym Posterunku Energetycznym Głogów Teren, budynek garażowy oraz budowle (ogrodzenie, maszt na flagi), - działka nr 46/5 o powierzchni 14 m² - niezabudowana. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00098282/4. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu – działki nr 46/3 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez Nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. nieodpłatnej i ograniczonej czasem trwania prawa użytkowania wieczystego, służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. ​