Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Działka gruntowa nr 28/107 obr 165 m Jaworzno
Data publikacji 13.12.2019
Data aktualizacji 23.03.2020
Lokalizacja:
43-603 Jaworzno ul. Energetyków 12 Woj. śląskie
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa niezabudowana
Powierzchnia:
1 597,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Cena netto:
99 000,00 zł
Termin złożenia oferty:
17.07.2020
Osoba kontaktowa
Tomasz Istigniejew
661 301 834
Dostępność
7:00-15:00
Opis nieruchomości
 
Prawo własności niezabudowanej działki gruntowej nr 28/107 obr. 165 m. Jaworzno o powierzchni 1597 m2  położonej w Jaworznie w okolicy ul Energetyków 12,
dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr KA1J/00045906/9 
 
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowanie przestrzennego „Wojska Polskiego –Elektrownia”
 w Jaworznie zatwierdzonego Uchwałą nr XLV/589/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 maja 2010r.
(DZ. Urz. Woj. Śląskiego nr 165 poz. 2700) przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem U 1 – tereny usługowe.
Współrzędne GPS – N: 50o12’56.5”; E: 19o13’23.5”
Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 99 000,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)
 
Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać pocztą na adres TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej (budynek A)
do dnia 17.07.2020 r. do godziny 14:00
Termin i miejsce otwarcia ofert:  w dniu 24.07.2020r. o godz. 10:00 w pokoju nr 001 w budynku C w siedzibie Spółki.
Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 661301834 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 15 00
do dnia 15.07.2020 r.
Złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Wytwarzanie S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego
na stronie internetowej  tauron-nieruchomości.pl.