Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Teren byłej Elektrowni Blachownia
Data publikacji 01.07.2019
Data aktualizacji 06.08.2019
Lokalizacja:
47-225 Kędzierzyn Koźle ul. Energetyków 11 Woj. opolskie
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa zabudowana
Powierzchnia:
280 000,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
w przygotowaniu do sprzedaży
Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego:
K-IT-5 jako teren elektrowni konwencjonalnej
Termin złożenia oferty:
16.09.2019
Osoba kontaktowa
Marcin Gregorczyk
516 115 639
Dostępność
pn - pt. 7:00 - 15:00
Opis nieruchomości
Zapraszamy do zapoznania się z nieruchomością  przeznaczoną do sprzedaży i złożenia wstępnej oferty zakupowej.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Kędzierzynie – Koźlu, obręb Blachownia składająca się z:
·         Prawa użytkowania wieczystego dotyczącego działek gruntowych: 602/573, 602/706, 602/709, 602/859, 696/1, 602/485, 602/708, 602/707, 602/321, 602/499, 602/710 o łącznej powierzchni ok. 28 ha.
·         Prawa własności zabudowanych na nieruchomości obiektów byłej Elektrowni Blachownia i infrastruktury trwale związanej z gruntem wraz z pozostałym  wyposażeniem technicznym.
Przedmiotowa nieruchomość wraz z zabudową zapisana jest w księdze wieczystej nr OP1K/00042893/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Nr IX/98/2003 z dnia 22.05.2003 r (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 50, poz. 1038 z poźn. zm.). Obszar, na którym położona jest nieruchomość w przeważającej części oznaczony jest w MPZP symbolem K-IT-5 jako teren elektrowni konwencjonalnej.
Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miasta Kędzierzyn-Koźle w odległości około 7 km od jego centrum. Nieruchomość stanowi kompleks przemysłowy  byłej Elektrowni Blachownia. Dostęp do drogi publicznej realizowany jest od ulicy Spacerowej. Nieruchomość sąsiaduje z Zakładem Wytwarzania Blachownia TAMEH POLSKA sp. z o.o. i nie posiada granic fizycznych.

 

 

Współrzędne GPS – N: 50°21’29,45” E: 18°17’34,54”

 

 

Oferty nalezy kierować na adres:

Marcin Gregorczyk

TAURON Wytwarzanie S.A.

ul. Promienna 51

43-603 Jaworzno

z dopiskiem: "Oferta na zakup nieruchomości - Blachownia"

Załączniki