Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Będzin ul. Namiarkowa
Data publikacji 04.10.2019
Lokalizacja:
42 - 500 Będzin ul. Namiarkowa Woj. śląskie
Typ ogłoszenia:
sprzedaż
Rodzaj nieruchomości:
gruntowa niezabudowana
Powierzchnia:
1 089,0 m2 gruntu
Status ogłoszenia:
aktywne
Status sprzedaży:
do sprzedaży
Cena netto:
146 094,30 zł
Termin złożenia oferty:
25.10.2019
Osoba kontaktowa
Dorota Swoboda, Ryszard Ozdoba
32 663 83 55, 604 562 299 , 32 663 83 61
Dostępność
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
Opis nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Namiarkowej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 38/17 ujawnionej w księdze wieczystej nr KA1B/00028170/7 o powierzchni 1089 m2.
 
Nabywca zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu dla sieci ciepłowniczej 2 x Dn 300 posadowionej na działce nr 38/17 objętej księgą wieczystą nr KA1B/00028170/7 na rzecz TAURON Ciepło sp. z o.o. i każdoczesnego właściciela urządzeń przesyłowych przy czym zakres i sposób wykonywania tej służebności zostanie szczegółowo określony w umowie o ustanowienie służebności.
 
Cena wywoławcza wynosi: 146 094,30 zł netto (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 30/100) .
 
Termin wpływu Wadium na konto Spółki: do dnia 22.10.2019r.
 
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 25.10.2019r. do godz. 9:30 w kancelarii w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach.
 
Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 25.10.2019r. godz. 9:30 w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach (parter sala narad).
 
Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu:
Informacje można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach w pokoju nr 10 oraz pod numerem telefonu 32 663 83 55, 604 562 299  od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 – 15:00.
 
Zastrzeżenie: spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.